Beşiktaş’tan KAP’a FFP açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“UEFA Kulüp Finansal Denetim Konseyi (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Denetim Şurası ortasında Yapılandırma Muahedesi (Settlement Agreement) imzalanmıştır.

Yapılan mutabakatın ana sınırları şu biçimdedir:

* Yapılandırma mutabakatı, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 dönemlerini kapsamaktadır.

* Şirketimiz geçiş döneminde (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Öbür bir söz ile, Şirketimiz 2025/26 dönemi itibariyle (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, izleme mühleti sonunda Şirketimiz kabul edilebilir sapma meblağı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, kelam konusu fiyat 60 milyon Avro fiyatına kadar yükselebilecektir.

* Şirketimiz,

2021/22 dönemi için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sonları içinde kalacağını,

2022/23 dönemi için azamî 60 milyon Avro denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,

2023/24 dönemi için azamî 0 milyon Avro denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini,

taahhüt etmektedir. 2022/23 dönemi için anılan meblağın altında gerçekleşen denk hesap açığı fiyatı, 2023/24 döneminde kullanılabilecektir.

* Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro fiyatındaki UEFA İştirak gelirlerine önlem konulmasını kabul etmektedir. Anılan meblağın 600 bin Avro fiyatındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba bahis edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro fiyatındaki kısmı ise;

200 bin Avro 2021/22 gayesi 20 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde

1.6 milyon Avro 2022/23 maksadı 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde,

1.6 milyon Avro 2023/24 amacı 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde

mahsuba bahis olacaktır. Aşımlar anılan meblağlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm yoluna nazaran hesaplama yapılacaktır.

* Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili lakin ilgili transfer penceresinde Ahenk Muahedesinde belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek müspet transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabilecektir:

2021/22 gayelerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2023/24 döneminde uygulanmak üzere,

2022/23 gayelerinin 20 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2024/25 döneminde uygulanmak üzere,

2023/24 gayelerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2025/26 döneminde uygulanmak üzere.

* Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere)

2021/22 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

2022/23 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

* Benzeri formda, 2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere).

* 2025/26 dönemi içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan izleme periyodunun sonucunda, kabul edilebilir sapma fiyatının aşıldığı lakin aşım meblağının 20 milyon Avro’dan’dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sonlu olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin lakin ilgili transfer penceresinde Ahenk Muahedesinde belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek olumlu transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 dönemin kapsayacak yeni izleme devri sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.

* 2025/26 dönemi içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan İzleme Devrinin sonucunda, kabul edilebilir sapma meblağının aşıldığı ve aşım meblağının 20 milyon Avro’dan’dan fazla olduğu tespit edilir yahut aşım olur lakin aşım meblağı 20 milyon Avro’dan az olmasına karşın bununla birlikte

2021/22 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır

2022/23 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır

2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır

hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir