Depremzede esnafa destek Meclis’ten geçti

Kabul edilen önergeye nazaran zelzeleden ziyan gören esnaf ve sanatkârın aidat borçları ve gecikme artırımları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara borçları silinecek. Birliklerin TESK’e olan katılma hissesi ve mesleksel eğitim fonu borçları ve gecikme artırımları da tahsil edilmeyecek.

Depremden kendisi, eşi, çocuğu, anne yahut babası etkilenen hizmet erbabına, patron tarafından 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 ortasında ödenen fiyat, prim, ikramiye ile tıpkı yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve BES üzerinden yapılan ödemelerden gelir vergisi kesilmeyecek. Zelzelede vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallardan veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Ticaret sicil müdürlüklerine kayıtlı şirketler ve şubelere ait olarak tahliye, terkin süreçlerinden ticaret sicil harçları ile ilgili fiyat alınmayacak.

22 BİN ŞİRKET İÇİN EK KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi mükelleflerine bir seferliğe mahsus ek vergi getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle kurum çıkarından indirim konusu yapılan istisna ve indirim fiyatları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden periyot çıkarıyla ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 ek vergi alınacak. Bu değişiklikle istisna beyanında bulunan şirketler, bu istisna oranlarına tabi olarak yüzde 10 ek vergi ödemek zorunda olacaklar. Bu kapsamda örneğin 1 milyon lira beyanda bulunan şirketin 500 bin lirası istisna kapsamındaysa, birinci 500 bin lira için yüzde 23 Kurumlar Vergisi olarak 115 bin lira ödeyecek. Kalan istisnaya tabi olan 500 bin lira için ise yüzde 10 üzerinden 50 bin lira ek vergi ödeyecek. Toplamda 165 bin lira vergi ödeyecek. Düzenlemenin 22 bin mükellefi ilgilendirdiği belirtiliyor. Önergeye nazaran, kurumlar vergisi maddesindeki istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı belgelenen istisna yararlar üzerinden ise yüzde 5 oranında ek vergi hesaplanacak. Bu verginin birinci taksiti kurumlar vergisini ödeme süreci içerisinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir