Kamu konutlarından 2023 yılında alınacak kira bedeli belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Emlak Genel Bildirisi, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ait yol ve asılları belirlendi.

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve gibisi konutlarda metrekaresi 4,53 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 7,08 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 9,29 lira kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ek kira bedeli metrekaresi 1,09 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek sarfiyatlar dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi temel olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası yahut fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, bu bildirideki kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 2,06 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 1,79 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,85 lira, konutlarda kullanılan suyun, kent şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve gibisi su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde metrekaresi 96 kuruş ek kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı hisse ölçer yahut kalorimetre aygıtı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 3,71 yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı hisse ölçer yahut kalorimetre aygıtı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız kısmın tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Fakat kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve gibisi sarfiyatların mecburî nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu sarfiyatlar karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 43 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğdeki kira ünite bedellerine, 26 Mayıs 2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Emlak Genel Bildirisi’nde belirtilen asıllar uygulanarak aylık kira bedelleri hesaplanacak.

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Ulusal Emlak Genel Bildirisi ise yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir