Rekabet Kurulu’ndan WhatsApp’a ceza talebi

Meta, geçen yıl WhatsApp’ta tüm kullanıcılara yeni bir zımnilik siyaseti sunmuş, uygulamayı kullanmaya devam etmek için tüm kullanıcılara bu politikayı kabul etmeye zorlamıştı. Rekabet Kurulu’da bu hareketi rekabeti engelleyen bir hareket olarak görmüş ve toplumsal medya devine soruşturma başlatmıştı.

Bugün saat 10.30’da başlayan toplantıda Meta’nın Türkiye’deki iştirakleri olan Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. heyet önünde kelamlı savunma yaptı.

Rekabet Konseyi Lideri Birol KÜLE toplantıyı şu sözlerle başlattı:

“Rekabet Konseyinin 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-M sayı ile 11.03.2021 tarih ve 21- 13/162-M sayılı Konsey kararı uyarınca Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (hepsi birlikte META ) hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. hususlarını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmıştır.

Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Şuramız, kelamlı savunma toplantısının 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) saat 10.30’da yapılmasına karar vermiştir. Kelam konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve Kurumumuz salonlarından takip etme imkanı sunulmuştur.

Kurulumuz ismi geçen teşebbüslerin savunmalarının ticari sır içeren kısmının bilinmeyen oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Saklılık içeren kısımlar savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve evrak ile ilgili Kurum çalışanı dışındaki bütün bireylerin toplantıya erişimi engellenecektir. – Artık, kelamlı savunma toplantısına katılacakları bildirilenlerin salonda hazır bulunup bulunmadıklarını isim okumak suretiyle tespit edeceğim.”

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Meta temsilcisi ise şu açıklamalarda bulundu:

“WhatsApp tarafından hizmetlerinde bir güncelleme yapılacağı Ocak 2021 prestiji ile kamu ile paylaşıldı. Lakin bu güncellemelerin gaye ve tesiri yanlış anlaşıldı. Tesir bakımından kıymetlendirecek olursak, güncelleme WhatsApp’ın kullanıcı bilgilerini ana şirketi Meta ile paylaşma imkânını genişletmek.

Amacı bakımından kıymetlendirecek olursak ise WhatsApp’ın bilgi uygulamalarına ait WhatsApp kullanıcılarına daha fazla netlik ve şeffaflık sağlanması amaçlanıyordu.

Mesela hizmet kurallarının kullanıcılar için daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyordu. Bir diğer örnek olarak, kullanıcıların her vakit kullanmamayı seçebilecekleri, WhatsApp’ın isteğe bağlı olan iş iletileşme hizmeti ve özellikleri hakkında da ek bilgiler sağlanıyordu.”

“BU, TÜRKİYE VE ÖTEKİ ÜLKELERDE BAŞLADI, AVRUPA’DA UYGULANMADI. BU SİYASET, BİRAZ “ÖNCE BURADA DENEYELİM DE SONRA BAŞKA ÜLKELERDE UYGULAYALIM” MI HALİNDEYDİ?”

Kurul, Meta temsilcisinin bu kelamlarına karşılık “Bu, Türkiye ve öteki ülkelerde başladı, Avrupa’da uygulanmadı. Bu siyaset, biraz “Önce burada deneyelim de sonra öteki ülkelerde uygulayalım” mı formundaydı?” sorusunu yöneltti. Temsilci ise bu soruya şu sözlerle cevap verdi:

“Küresel faaliyetlere bakıyoruz, global faaliyetleri kıymetlendiriyoruz. Güncellemelerin de özelinde Türkiye bulunmuyordu. Güncelleme de aslında global bir uygulamaydı. Münasebetiyle birebir bahsettiğiniz ülkelerde de güncelleme hayata geçecekti. Bilhassa Türkiye’nin önceliklendirildiği bir uygulama olmadığını bilhassa söylemek isterim.”

Daha sonra şirket kapalı oturuma geçmeyi talep etti. Talebi kabul edilen Meta, şirketin data siyaseti hakkında heyete kelamlı savunma yaptı.

İDARİ PARA CEZASI VE BİLGİ BİRLEŞTİRİLMESİNİN SONLANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İnceleme tespitlerin sonucuna ait heyet görüşünde, şu tabirlere yer verildi:

“Facebook ekonomik bütünlüğünün; ferdî emelli toplumsal ağ hizmetleri, tüketici bağlantı hizmetleri ve çevrim içi imajlı reklamcılık hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğu, Facebook’un temel hizmetler olarak isimlendirilen Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden topladığı bilgileri birleştirmek suretiyle ferdî emelli toplumsal ağ hizmetleri ile çevrim içi imajlı reklamcılık hizmetleri pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş mahzuru yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı ve münasebetiyle 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı unsurunu ihlal ettiği, bu nedenle Facebook’a 4054 sayılı Kanun’un 16’ncı hususunun 2’nci fıkrası ve ‘Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Hareket ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelik’ kararları uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği, ihlali sonlandırmak ve pazardaki faal rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Facebook’un; Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden toplanacak olan bilgilerin birleştirilmesine son vermesi ve bu dataları teknik olarak ayırması, her bir temel hizmet kapsamında elde edilen datanın kullanımını, sırf ilgili temel hizmetin uygunlaştırılması ve tıpkı hizmet kapsamında sunulan çevrim içi reklamcılık pazarı bakımından kullanılabilir olacak halde sonlandırması, her bir temel hizmet kapsamında elde edilen bilgiyi, farklı bir bilgi tabanında saklaması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

Heyet görüşünün okunmasının akabinde konsey, şirket temsilcilerinin kelamlı savunmalarını dinledi. Soruşturmaya ait kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir